Od 1 września przechodzę na nśk, prowadzę też działalność gospodarczą niezwiązaną z oświatą.Czy istnieje konieczność zawieszenia DG?

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało tylko wtedy, jeśli ostatnią aktywnością zarobkową będzie praca nauczycielska w wymienionych w ustawie jednostkach. Otrzyma je Pani zatem, jeśli od ustania stosunku pracy na stanowisku nauczyciela do momentu, w którym zgłosi Pani wniosek nigdzie nie będzie Pani pracować, ani nie będzie Pani prowadzić własnej działalności gospodarczej. Dla celów ustalania prawa do świadczeń NSK zawieszenie działalności jest traktowane na równi z jej zamknięciem.
Zatem, jeśli pracuje Pani jako nauczyciel, równocześnie prowadzi Pani działalność gospodarczą, a chce Pani skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to powinna Pani wykonać poszczególne czynności w następującej kolejności:
- najpierw należy zlikwidować lub zawiesić działalność gospodarczą,
- następnie należy rozwiązać stosunek pracy w charakterze nauczyciela,
- ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 14:01