Jeżeli kiedyś jako nauczyciel miałem etat w szkole specjalnej (około 10 lat, w lata 1991 do 2002) – ma to wpływ na ustalenie wysokości emerytury? Czy wcześniejsze przejście na emeryturę?

Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze mogą skorzystać z rekompensaty na ta pracę, doliczaną do emerytury powszechnej. Rekompensata przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która spełnia następujące warunki:
- przed 1 stycznia 2009 r. pracowała w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
- nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
- wystąpi z wnioskiem o emeryturę powszechną.

Jeśli nie posiada Pan wymaganego powyżej stażu pracy nauczycielskiej, to rekompensata nie będzie Panu przysługiwała.
10 lat pracy w szkole specjalnej to także zbyt mało aby przejść na emeryturę pomostową.
Informacje podane w pytaniu są zbyt skąpe, aby udzielić konkretnej odpowiedzi, dlatego zachęcam do kontaktu z doradcami emerytalnymi, dostępnymi w każdej placówce ZUS. Doradcy udzielą informacji, wyjaśnień, rozwieją wątpliwości.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 14:00