Koncze 60 lat 14 lipca jestem na e.eryturze pomostowej ,.Czy .oge wniosek o e.eryture złożyć 2 lipca

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku pobierania emerytury pomostowej, wniosek o ustalenie prawa do emerytury powszechnej może Pani złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny.
Nie ma przeszkód, aby złożyć wniosek o emeryturę 2 lipca.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 13:59