Dzień dobry,
czy mogę otrzymać od państwa informację o ogólnym czasie stażu pracy na UOP ?

ZUS nie wylicza stażu pracy i nie wydaje informacji w tym zakresie.
Możemy natomiast potwierdzić wszystkie okresy ubezpieczenia od 01.01.1999.

Informacje o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym, o pracodawcach (od 01.01.1999 r.) są zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego, do którego każdy ubezpieczony może mieć dostęp przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Zachęcam do skorzystania z tej możliwości – informacje o PUE ZUS, o sposobie dostępu do tego narzędzia a także poradniki, jak z niego korzystać są dostępne na stronie internetowej: www.zus.pl.
Można także wystąpić do ZUS z wnioskiem o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych – w tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek US-7. Taki wniosek można złożyć poprzez PUE ZUS, osobiście lub przez operatora pocztowego.
Okresy do 31.12.1998 są ujęte w decyzji o kapitale początkowym. Jeśli kapitał początkowy nie był ustalony, to okresy do 31.12.1998 r. ZUS może potwierdzić, jeśli zakład pracy zatrudniał do 20 osób. W takim przypadku należy podać dokładne dane każdego pracodawcy.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 13:56