Pracę w szkole po 30 latach zakończyłem w grudniu 2010 roku. Od tego czasu pracowałem u innego pracodawcy osiągając dochody które nie pozwalały mi na pobieranie jej. Prace koncze 7. Mają i w tym miesiącu bede mial jeszcze dużą odprawę. Kiedy mogę odwiesic emeryturę.

W przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego (np. wcześniejsza emerytura, renta, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne), dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy świadczenie.
Po zakończeniu dodatkowego zarobkowania świadczeniobiorca powinien poinformować ZUS o tym fakcie. Można to zrobić pisemnie lub osobiście, do protokołu – na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS. Wniosek o podjęcie wypłaty może Pan złożyć w każdym czasie. Na jego podstawie ZUS podejmie wypłatę zawieszonego świadczenia.

Ostatecznie świadczenie rozliczymy po zakończeniu roku kalendarzowego, po złożeniu przez świadczeniobiorcę zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok. Takie zaświadczenie należy złożyć do końca lutego. Na jego podstawie Zakład dokona rozliczenia (miesięcznego lub rocznego) i ustali, czy wypłacono świadczenie w prawidłowej wysokości.

Osoby, które mają już ukończony wiek emerytalny mogą dorabiać do tego świadczenia bez żadnych ograniczeń.

Anna Sobańska-Waćko
28 maja 2024 13:51