Dzień dobry
Przepracowałem w szkole 19 lat w latach 1985-2006 w warunkach szczególnych, w styczniu kończę 60 lat i chciałbym przejsc na emeryturę pomostowa ,gdzie mam dorobić wg.tego przepisu że muszę pracować po 2008r w warunkach szczególnych? jeśli szkoła już nie jest praca w szczególnych warunkach, i jaki okres musiałbym pracować? Proszę o poradę

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje ubezpieczonemu, jeśli:
- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
- ukończył co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodnił co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- wykonywał po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.
Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić wszystkie wymienione warunki.
Praca nauczycielska, wykonywana przed 2009 r. może być uznana za pracę w szczególnym charakterze, jeśli była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumentem potwierdzającym okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze jest świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub świadectwo pracy/ zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawione przez pracodawcę/zakład pracy.

Jednym z warunków jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Prace, które są uznawane za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze są wymienione w wykazach – załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. Wykazy są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/prace-w-szczegolnych-warunkach-lub-o-szczegolnym-charakterze-wymienionej.

Nie może to być jeden dzień zatrudnienia – z dokumentów musi wynikać, że praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze faktycznie była wykonywana.

Aby stwierdzić, czy spełnia Pan warunki do emerytury pomostowej konieczna jest analiza konkretnych dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
15 maja 2024 14:52