Dzień dobry
Na stronie ZUSu znajduje się kalkulator emerytalny dla nauczycieli, którzy mogą przejść na tzw. NSK. Nadmieniam, że posiadam subkonto. Moje pytanie: czy przy obliczaniu NSK bierze się pod uwagę owe subkonto? Bo jeżeli zaznaczę w tym kalkulatorze opcję "subkonto" to wysokość świadczenia NSK jest znacznie wyższa niż jeżeli to subkonto odznaczę. Pytam bo pojawiły się głosy iż owo subkonto będzie brane pod uwagę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (w moim przypadku 65 lat). Z góry dziękują za odpowiedź.

Do obliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uwzględniane są:
- składki na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zapisane na indywidualnym koncie w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
- zwaloryzowany kapitał początkowy.
Środki, zgromadzone na subkoncie nie biorą udziału w ustaleniu wysokości NSK. Będą one uwzględnione dopiero przy wyliczeniu wysokości emerytury powszechnej.
Kalkulator do obliczania prognozowanej wysokości NSK nie zawiera w swoich parametrach możliwości zaznaczenia "subkonta". Subkonto jest natomiast wykorzystywane w kalkulatorze przeznaczonym dla obliczenia prognozowanej emerytury.

Anna Sobańska-Waćko
15 maja 2024 14:49