Jak obliczyć ile wyniesie emerytura nauczycielska po ,38 lat pracy w tym 31 w szkole. Gdzie i kiedy będą informacje?

Informacje o sposobie obliczenia wysokości wcześniejszej emerytury dla nauczycieli są zawarte w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Podstawę obliczenia emerytury nauczycielskiej z art. 88a Karty Nauczyciela będzie stanowiła suma:
 składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
 zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
 środków zewidencjonowanych na subkoncie.
Podstawa obliczenia emerytury będzie miała decydujący wpływ na wysokość emerytury wcześniejszej. Im wyższa będzie podstawa obliczenia emerytury tym wyższa będzie wysokość emerytury.
Emerytura zostanie obliczona w wyniku podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.
Na ten moment nie dysponujemy kalkulatorem, który pozwalałby na wyliczenie prognozowanej wcześniejszej emerytury nauczycielskiej.

Anna Sobańska-Waćko
6 maja 2024 13:59