Jestem nauczycielem urodzonym w 1965 roku.Mam pytanie czy mam prawo do wcześniejszej emerytury.
W szkole pracuję od 1 stycznia 1990 roku.
I czy już sa druki wniosków o naliczenie wysokośći emerytury i lat składkowych i nieskładkowych.
Proszę o odpowiedż,pozdrawiam.

Przepisy wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
2) mają okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
3) nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie dotychczasowych przepisów,
- a wysokość emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.
Na emeryturę, o której mowa powyżej, mogą przejść, począwszy od dnia:
1) 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.,
2) 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.,
3) 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy osoba ubezpieczona nabywa prawo do świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.
Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Celem vacatio legis jest m.in. umożliwienie przygotowania do zmian, jakie wynikają z ich wejścia w życie. Zakład jest w trakcie przygotowań do realizacji nowych przepisów (m.in. wytyczne, wyjaśnienia, wzory wniosków, system komputerowy itp.).

W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – informacja o dostępnych formach kontaktu dostępna jest na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
6 maja 2024 13:58