Dzień dobry, pracuję jako nauczyciel. Do Nauczycielskiego Świadczenia Kompensacyjnego brakuje mi 2,5 roku. Czy jeśli w bieżącym roku zwolnię się z pracy w szkole i będę samodzielnie opłacał składki emerytalno – rentowe przez ten czas, to stracę uprawnienie do NŚK? Czy ZUS potraktuje samodzielne odprowadzanie składek jak samozatrudnienie uniemożliwiające mi skorzystanie z NŚK? i ewentualnie do tzw. emerytury czarnkowej? Bardzo proszę o rzeczową odpowiedź.

Samozatrudnienie to inaczej jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie takiej działalności wiąże się z koniecznością jej zarejestrowania w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a to skutkuje automatycznym zgłoszeniem płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń, z tego tytułu dana osoba jest zobowiązana do samodzielnego opłacania składek. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela nie spełnia jednego z warunków niezbędnych do uzyskania prawa do NSK, zatem nie uzyska tego prawa.
Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Celem vacatio legis jest m.in. umożliwienie przygotowania do zmian, jakie wynikają z ich wejścia w życie. Zakład jest w trakcie przygotowań do realizacji nowych przepisów (m.in. wytyczne, wyjaśnienia).

Anna Sobańska-Waćko
6 maja 2024 13:54