Witam. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie.
W lipcu kończę 60 lat. W arkuszu organizacyjnym dyrektor nie uwzględnił dla mnie godzin. Chcę przejść na emeryturę pod koniec sierpnia. W maju mam otrzymać informację o zwolnieniu. Kiedy powinnam złożyć wniosek o emeryturę i jakie czynności powinnam wykonać aby otrzymać odprawę 6-miesięczną?

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury Pani złożyć w każdym czasie, najlepiej złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia (czyli warunek rozwiązania stosunku pracy, osiągnięcie wieku emerytalnego), lub
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na emeryturę.

Emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny. Jeśli w dniu nabycia uprawnień do emerytury stosunek pracy nie będzie rozwiązany – to wypłata emerytury zostanie zwieszona.
Podjęcie wypłaty emerytury zależy od rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywana jest praca bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury i od złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ostatnim dniu danego miesiąca, podjęcie wypłaty emerytury przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Aby otrzymać emeryturę za sierpień, powinna Pani złożyć wniosek o emeryturę najpóźniej w sierpniu, rozwiązać stosunek pracy najpóźniej 30 sierpnia i w tym samym miesiącu powinna Pani dostarczyć do ZUS świadectwo pracy (tj. najpóźniej 31 sierpnia). Jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany 31 sierpnia, lub jeśli świadectwo pracy wpłynie do ZUS we wrześniu, to nie otrzyma Pani emerytury za sierpień. Zachęcam Panią do wizyty w ZUS, gdzie nasi doradcy emerytalni wyjaśnią wszystkie wątpliwości dotyczące emerytury.
Kwestię odprawy emerytalnej proponuję skonsultować z pracodawcą – ta tematyka nie należy do zadań ZUS.

Anna Sobańska-Waćko
6 maja 2024 13:43