Dzień dobry jestem z rocznika 1971 mam przepracowane 18 lat w warunkach szkodliwych także po 2008 .Czy mogę się ubiegać o emeryturę pomostową w wieku 60 l.?

Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje ubezpieczonemu, jeśli:
- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
- ukończył co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodnił co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- wykonywał po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.
Ważne! Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić wszystkie wymienione warunki.

Dokumentem potwierdzającym okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub świadectwo pracy/ zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawione przez pracodawcę/zakład pracy.

Aby stwierdzić, czy spełnia Pan warunki do emerytury pomostowej konieczna jest analiza konkretnych dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
26 kwietnia 2024 14:19