Dzień dobry. Korzystam ze świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli. Chciałabym zatrudnić się jako nauczyciel akademicki na kilka godzin. Czy utracę prawo do świadczenia?

Co do zasady, jeżeli – pobierając nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (NSK) – świadczeniobiorca nawiąże stosunek pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela, to zawiesimy prawo do świadczenia. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy. Od tej zasady są pewne wyjątki, wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednak nie będę o nich tutaj pisać, bo nie mają one związku z Pani pytaniem.
Jeżeli natomiast świadczeniobiorca uzyska przychód z innej aktywności zarobkowej, podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – to nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń, w zależności od kwot uzyskiwanego przychodu.
Uczelnie wyższe nie są placówkami oświatowymi wymienionymi w karcie nauczyciela. Zatem może Pan podjąć pracę w charakterze nauczyciela akademickiego, takie zatrudnienie nie spowoduje automatycznego zawieszenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Proszę jednak pamiętać o tym, że świadczenie będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności, w zależności od kwot uzyskanego przez Panią dodatkowego przychodu.
Szczegółowe informacje o zasadach zmniejszania i zawieszania świadczeń znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.

Anna Sobańska-Waćko
5 kwietnia 2024 13:58