Dzień dobry,
kończę 60 lat w listopadzie 2025. Nie wiem czy mogę odejść z pracy w szkole jako nauczyciel w sierpniu 2025? Będzie mi brakowało 3 miesięcy. Czy jest taka możliwość? Czy otrzymam odprawę?
Czy mogę przejść na świadczenie kompensacyjne na 3 miesiące?

Kwestia daty rozwiązania stosunku pracy oraz odprawy emerytalnej nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proponuję zatem skonsultować powyższe kwestie z pracodawcą.

Jeśli powszechny wiek emerytalny (60 lat) kończy Pani w listopadzie 2025 r., to emeryturę może Pani otrzymać od daty ukończenia tego wieku. Z punktu widzenia ustalenia prawa do emerytury zakończenie pracy w szkole 3 miesiące przed datą ukończenia wieku emerytalnego nie ma znaczenia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (NSK) przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych w ustawie okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032.

Prawo do NSK przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
NSK jest przyznawane na okres do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Zachęcam Panią do skorzystania z usług doradców emerytalnych, którzy są dostępni we wszystkich jednostkach ZUS. Doradca wyjaśni wątpliwości, odpowie na Pani Pytania, przedstawi możliwe rozwiązania.

Anna Sobańska-Waćko
5 kwietnia 2024 13:57