Dzień dobry,
Od sierpnia 2022 r. jestem na emeryturze powszechnej ( rocznik 1961) i nadal cały czas pracuję w szkole.
Raz do roku przeliczam emeryturę. Obecnie okazało się, że w 2022r. nie uwzględniono składek wypracowanych przeze mnie w jednej ze szkół- składając wniosek o przeliczenie emerytury w lutym bieżącego roku dostarczyłam świadectwa pracy z lat: 2018, 2019 i 2020.
W decyzji nie ma informacji, że te składki doliczono. W swoim ZUS PUE mogę zweryfikować składki z 2018, 2019, 2020, brak jednak składek za 2021. Kolejne lata już są.
Dlaczego roku przed przejściem na emeryturę nie widzę?

Czy będąc na emeryturze nie mam prawa wglądu w moje składki?
Uprzejmie proszę o odpowiedź.

W decyzji przyznającej emeryturę widnieje suma wszystkich zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego od 01.01.1999r., które są uwzględnione w podstawie obliczenia emerytury. W przypadku wątpliwości można zwrócić się do ZUS o szczegółowy wykaz kwot składek za każdy rok, uwzględnionych w podstawie emerytury.

Jeśli ma Pani zastrzeżenia dotyczące zapisów na koncie ubezpieczonego, proponuję
złożyć reklamację – na druku ZUS-URU. Dokument ten może Pani złożyć elektronicznie, przez PUE. ZUS zweryfikuje, czy dane składki powinny być zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego i w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie wyjaśniające z płatnikiem.

Anna Sobańska-Waćko
26 marca 2024 09:38