Jeżeli posiadam emeryturę i przepracowałem rok na emeryturze na jakim druku mogą złożyć wniosek o dodatkowe wynagrodzenie do świadczenia emerytalnego dziękuję

Jeżeli emeryt po przyznaniu świadczenia pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z innego tytułu, to może wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczenia.
Wniosek składa się na druku ERPO. Możliwości przeliczenia różnią się w zależności od tego, według jakich zasad (nowych czy starych) została ustalona emerytura. Szczegółowe informacje na temat zasad przeliczania świadczeń są dostępne tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent .
ZUS rozpatrzy wniosek, i wyda stosowną decyzję.
W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z doradcami emerytalnymi, dostępnymi w każdej placówce ZUS. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
20 marca 2024 11:05