Dzień dobry, proszę o odpowiedź na 2 pytania:
1. Przechodzę na emeryturę pod koniec sierpnia 2024. Kiedy najlepiej złożyć świadectwo i wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, którego dnia? Czy można 2, 3 dni przed końcem miesiąca, czy koniecznie 1 dzień?
2. Jak zostanie zwaloryzowane konto i składki przy przejściu na emeryturę w sierpniu, a jak w grudniu 2024?
Dziękuję

1. Podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury

Podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej ze względu na kontynowanie stosunku pracy zależy od rozwiązania umowy o pracę i od złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, wraz z świadectwem pracy.
Jeżeli zatem chce Pani otrzymać emeryturę za sierpień, to rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić najpóźniej 30 sierpnia, a wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz ze świadectwem pracy należy złożyć najpóźniej 31 sierpnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek wraz ze świadectwem pracy złożyć wcześniej – jeśli oczywiście wcześniej zostanie rozwiązany stosunek pracy i będzie Pani dysponowała świadectwem pracy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ostatnim dniu danego miesiąca, podjęcie wypłaty emerytury przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
2. Waloryzacja kwartalna składek i kapitału
Składki oraz kapitał początkowy, zapisane na koncie ubezpieczonego, podlegają waloryzacjom, które mają na celu utrzymanie ich realnej wartości. Co roku, od 1 czerwca przeprowadzamy waloryzacje roczne, za poprzedni rok. Operacji tej podlegają kwoty zapisane na koncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzamy waloryzację, powiększone o kwoty z tytułu wcześniejszych waloryzacji.
Dodatkowo przeprowadzamy jeszcze waloryzacje kwartalne, które są uruchamiane przy obliczaniu wysokości świadczenia. Waloryzacji kwartalnej podlegają wszystkie składki – zarówno te, które zostały zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną, a także te składki, które zostały zapisane po 31 stycznia roku, za który przeprowadziliśmy waloryzację roczną. Ale warto tutaj zaznaczyć, że wartości zwaloryzowane rocznie nie podlegają wszystkim waloryzacjom kwartalnym, tak jak nowe składki, zapisane na koncie po 31 stycznia roku, za który przeprowadziliśmy waloryzację roczną. Zależy to od tego, w którym kwartale będzie obliczana wysokość świadczenia. Jeśli wysokość świadczenia będzie wyliczana w I lub II kwartale danego roku, to te kwoty zwaloryzowane już rocznie nie będą podlegały waloryzacjom kwartalnym.
O tym, ile i jakie waloryzacje kwartalne zostaną przeprowadzone, decyduje data ustalania wysokości świadczenia. I tak, w przypadku ustalania wysokości świadczenia:
- w pierwszym kwartale danego roku – ostatnia kwartalna waloryzacja składek będzie przeprowadzona za trzeci kwartał poprzedniego roku,
- w drugim kwartale danego roku – ostatnia kwartalna waloryzacja składek będzie przeprowadzona za czwarty kwartał poprzedniego roku,
- w trzecim kwartale danego roku – ostatnia kwartalna waloryzacja składek będzie przeprowadzona za pierwszy kwartał danego roku,
- w czwartym kwartale danego roku – ostatnia kwartalna waloryzacja składek będzie przeprowadzona za drugi kwartał danego roku.

Anna Sobańska-Waćko
20 marca 2024 11:04