Rekompensata dla nauczycieli, którzy nie mieli prawa ani do emerytury pomostowej, ani wcześniejszej emerytury nauczyciela.

Dzień dobry,
na stronie ZUS Baza wiedzy-(bieżące wyjaśnienia, komórek merytorycznych):
https://www.zus.pl/-/rekompensata-dla-osob-ktore-nie-maja-mozliwosci-przejscia-na-emeryture-pomostowa
znajduje się następująca informacja:
"Rekompensata dla osób, które nie mają możliwości przejścia na emeryturę pomostową
6 lutego 2009
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadziła rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury."
Skoro świadczenie kompensacyjne nie jest wcześniejszą emeryturą nauczyciela (takowa zostanie przywrócona od 1.09.2024r.), nie jest też emeryturą pomostową, to moim skromnym zdaniem rekompensata powinna przysługiwać nauczycielce po świadczeniu kompensacyjnym, która miała 20 lat pracy do 31.12.2008 r., a ZUS zgodnie z prawem odmówił jej emerytury pomostowej, wówczas gdy przejdzie na emeryturę powszechną. Proszę o poradę do kogo należałoby się zwrócić z prośbą o wykreślenie z ustawy o świadczeniach kompensacyjnych art. 17 ust. 2 ?
Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas, wyrozumiałość i wnikliwe wyjaśnianie nurtujących mnie zagadnień.

Przytoczyła Pani w swoim zapytaniu fragment informacji dot. rekompensaty opublikowany na stronie internetowej ZUS w dniu 6 lutego 2009 r. Istotna jest tutaj data tej publikacji.
Ustawa wprowadzająca nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zawierająca m.in. art. 17 ust. 2 została uchwalona w dniu 22 maja 2009 r. Zatem przywołane przez Panią wyjaśnienia nie zawierają zapisu dot. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, ponieważ zostały one opublikowane przed datą wprowadzenia do obiegu prawnego tychże świadczeń.
Publikacje na stronie internetowej ZUS, które dotyczą rekompensaty, opublikowane po 22 maja 2009 r. zawierają informację o tym, że osobom, które skorzystają z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (np. poradnik z 2017 r. dot. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, materiał dot. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych z 18 maja 2018 r. artykuł z 1 marca 2024 r. o rekompensacie).
Zmiany w ustawach wprowadzane są ustawami zmieniającymi, które są uchwalane przez Parlament i podpisywane przez Prezydenta RP. Inicjatywa ustawodawcza – czyli prawo kierowania do Sejmu projektów ustaw – przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Anna Sobańska-Waćko
13 marca 2024 08:20