Dzień dobry.
Czy przechodząc na wcześniejszą emeryturę (tzw. emerytura Czarnkowa, obowiązująca od 01 09 2024 r), mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia ( np. 01 09 2024 r) a następnie przejścia na tą emeryturę (01 2025 r.). Kadrowa w mojej szkole, nie ma na dziś żadnych wytycznych. Zatem
Dziękuję za odpowiedz

Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Na ten moment brak jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących tych przepisów.

Anna Sobańska-Waćko
13 marca 2024 08:18