Jestem czynną nauczycielką od 1987 roku. Urodziłam się w 1966 roku, ale przed 1 września. Czy mogę skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia właśnie od 1 września 2024 r., jeśli nabywam prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę od 1 IX 2024 r., z art. 88a KN. Czy nabycie prawa do wcześniejszej emerytury pozbawia mnie możliwości skorzystania z urlopu zdrowotnego? Jeśli np. rozpoczęłabym urlop zdrowotny w czerwcu tego roku- czy może on trwać do czerwca 2025 r., czy też od września musiałabym przejść na emeryturę, jeśli tego nie chcę- i po urlopie mam zamiar jeszcze kilka lat pracować?

Prawo do świadczenia, w tym do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, jest przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej. Wcześniejsza emerytura nauczycielska jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Nauczyciel, który spełnia warunki do wcześniejszej emerytury może, ale nie musi z niej korzystać. To nauczyciel sam decyduje, czy chce skorzystać z tego przywileju, czy też chce nadal pracować.
Kwestie dotyczące zasad przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia nie należą do właściwości ZUS – w tej sprawie proponuję skonsultować się z pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
7 marca 2024 12:09