Witam!. Jestem nauczycielem w szkole zawodowej, 12 września 2024r. kończę 65 lat i zamierzam przejść na emeryturę. Czy mogę rozwiązać umowę z dniem 31 sierpnia?.

Emeryturę powszechną przyznajemy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny. Podjęcie wypłaty emerytury jest uzależnione od spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy.
Data przyznania emerytury i jej wypłaty zależy od kilku czynników, w tym od daty osiągnięcia wieku emerytalnego, daty złożenia wniosku, daty rozwiązania stosunku pracy, daty dostarczenia świadectwa pracy.
W Pana konkretnym przypadku, jeśli rozwiąże Pan stosunek pracy 31 sierpnia 2024 r., we wrześniu złoży pan wniosek o emeryturę, wraz z świadectwem pracy, to prawo do emerytury zostanie przyznane od daty ukończenia wieku emerytalnego – czyli od 12 września 2024 r.

Anna Sobańska-Waćko
7 marca 2024 12:08