Dzień dobry,
bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:
Czy świadczenie kompensacyjne wprowadzono w zamian za:
a)emeryturę nauczycielską bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela dla osób urodzonych w latach 1949-1968?
Czy też świadczenie kompensacyjne wprowadzono za:
b)Emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób urodzonych w latach 1949-1968?
Dlaczego nauczyciele z 20- letnim stażem pracy na cały etat w szkole do 31.12.2008 r. utracili prawo do emerytury pomostowej?
Dlaczego nauczyciele przechodząc na świadczenie kompensacyjne tracą prawo do rekompensaty za pracę w szczególnym charakterze – za 20- letni staż pracy nauczycielskiej do 31.12.2008 r.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Serwis "Pytanie do ZUS", publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Metodycznego METIS ma na celu udzielanie porad, wyjaśnień na temat obowiązujących rozwiązań prawnych, w szczególności dotyczących świadczeń adresowanych do środowiska nauczycielskiego. Odpowiedzi, udzielane na pytania kierowane poprzez ten formularz są oparte na obowiązującym stanie prawnym, na zapisach zawartych w ustawach czy rozporządzeniach.
Pyta Pani o przyczyny, które stały u podstaw konkretnych przepisów prawnych. Na takie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ustawy zawierają konkretne regulacje, prawa i obowiązki poszczególnych stron, podmiotów. Nie ma w nich zapisów, które wyjaśniałyby przyczyny wprowadzenia takich czy innych przepisów.
Pytania dotyczące przyczyn, jakimi kierował się ustawodawca wprowadzając poszczególne rozwiązania prawne, należałoby skierować do autorów projektów tych aktów prawnych, do ustawodawców. Możliwe, że informacje, które Panią interesują zawarte są w uzasadnieniach do projektów poszczególnych ustaw – ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, ustawy o emeryturach pomostowych. Uzasadnienia do projektów ustaw znajdują się prawdopodobnie na stronie internetowej sejmu: https://isap.sejm.gov.pl/.
Dodam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest wyłącznie wykonawcą zadań i obowiązków, nałożonych przez przepisy prawne. Nie ma funkcji ustawodawczej, nie przygotowuje projektów ustaw.

Anna Sobańska-Waćko
7 marca 2024 12:04