Dzień dobry, Jestem na emer. pomostowej mam 60 lat złozyłem podanie w ZUS o wstrzymanie wypłaty emerytury bo podejmuję pracę o szczegulnym charakterze u tego samago pracodawcy iw związku z tym moje pytanie jest takie ,czy po zokonczeniu pracy i złożeniu swiadectwa pracy i i wniosku o ponowne przeliczenie emerytyry pomostowej będzie wzięty muj faktyczny wiek pod uwagę przy stosowaniu tablic średniego trwania życia np. dla wieku 62 lat a nie 60

Wysokość emerytury pomostowej zostanie przeliczona, jeśli po dniu, od którego została ona przyznana, świadczeniobiorca wykonywał pracę lub inną działalność zarobkową, z powodu której był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. z tytułu stosunku pracy).
Przeliczenie emerytury pomostowej polega na tym, że do aktualnej wysokości świadczenia zostanie dodana kwota, którą otrzymamy przez podzielenie:
- kwoty składek zapisanych na koncie po dniu, od którego ustalono prawo do emerytury pomostowej, do dnia poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek o przeliczenie świadczenia, przez
- średnie dalsze trwanie życia ustalone dla faktycznego wieku świadczeniobiorcy w dniu, w którym złoży wniosek o przeliczenie emerytury.
To oznacza, że nowa wartość średniego dalszego trwania życia zostanie zastosowana wyłącznie do obliczenia dodatkowej kwoty emerytury, wynikającej z podjętego zatrudnienia.

Anna Sobańska-Waćko
28 lutego 2024 14:09