Dzień dobry,
Przebywam na świadczeniu kompensacyjnym – czy wobec aktualnych przepisów obowiązuje mnie ograniczenie limitu czasowego umowy o pracę z pracodawcą??? Zakładając, że nie przekraczam aktualnych progów wynikających z przepisów o emeryturach i rentach.
Nie chciałabym stracić tego prawa do świadczenia.
Proszę o odpowiedź.

Przepisy dotyczące zasad rozliczania świadczeń ze względu na osiągany przychód nie uległy zmianie.
Jeżeli świadczeniobiorca podejmie zatrudnienie poza oświatą, to nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń, w zależności od kwot uzyskiwanego przychodu.
Okres, na jaki została zawarta umowa o pracę czy też określony w niej wymiar czasu pracy (pełny etat, czy jego część) nie mają wpływu na zasady zawieszania czy zmniejszania świadczeń.
Informacje na temat zasad zawieszalności są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Anna Sobańska-Waćko
28 lutego 2024 14:07