Dzień dobry,
składając wniosek o NŚK w dniu 4 sierpnia, a urodziłam się 14 lipca, ZUS skorzystał z tabeli średniego dalszego trwania życia dla 60 lat, 0 (miesiące) -254,3. Miałam wówczas skończone 56 lat. Czy można skorzystać z tabeli z przeszłości, bo uprawnienia do NŚK nabyłam już mając 55 lat? Czy jest taka możliwość? Czy są inne korzystniejsze opcje.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oblicza się poprzez podzielenie kwoty (podstawy), od jakiej obliczamy emeryturę, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Średnie dalsze trwanie życia ustala się na podstawie tablicy, jaka obowiązuje w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie.
Jeśli zatem wniosek złożyła Pani w sierpniu 2023 r., to do obliczeń została przyjęta wartość średniego dalszego trwania życia dla 60 lat, z tablicy obowiązującej od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. W przypadku nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ma możliwości wyboru innej tablicy dalszego trwania życia.

Anna Sobańska-Waćko
28 lutego 2024 14:05