Dzień dobry. Jestem nauczycielem zatrudnionym od 1.09 1992 roku. Cały ten czas pracuję w szkole. Nie byłam na urlopie zdrowotnym. Rok mojego urodzenia – 1971.Mam pytanie kiedy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę (ile by wynosiła?) Dziękuję bardzo i pozdrawiam

Przepisy wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Ustawa wprowadzająca te świadczenia mówi, że nauczyciel, po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek może przejść na wcześniejszą emeryturę nauczycielską, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1. rozpoczął przez 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
2. udowodni co najmniej 30 lat okresów składkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
oraz jeśli wysokość świadczenia nie będzie niższa niż minimalna emerytura powszechna.
Nauczyciele którzy spełnią powyższe warunki, będą mogli przejść na emeryturę wcześniejszą w zależności od daty urodzenia:
 urodzeni przed dniem 1 września 1966 r. – od 1 września 2024 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r. – od1 września 2025 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r. – od 1 września 2026 r.
Jeśli zatem spełni Pani określone przepisami warunki, to będzie Pani mogła przejść na wcześniejszą emeryturę nie wcześniej niż od 1 września 2026 r.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy warunki są spełnione i czy przysługuje prawo do danego świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.
Wysokość wcześniejszej emerytury jest sprawą bardzo indywidualną – zależy od wysokości składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, zapisanych na koncie ubezpieczonego, oraz od wartości średniego dalszego trwania życia obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Anna Sobańska-Waćko
27 lutego 2024 14:13