Dzień dobry, mam takie pytanie .
Pracowałem w szkole od września 1984 roku do 31 sierpnia 2006r, od Października 2007r do dnia dzisiejszego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w sumie mam 38 lat pracy, 22 lata pracy w szkole w szczególnych warunkach, czy przejdę na emeryturę od września 2024 ? Rok urodzenia 1965r, 59 lat życia?
Proszę o informację

Przepisy wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Ustawa wprowadzająca te świadczenia mówi, że nauczyciel, po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek może przejść na wcześniejszą emeryturę nauczycielską, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
1. rozpoczął przez 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
2. udowodni co najmniej 30 lat okresów składkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
oraz jeśli wysokość świadczenia nie będzie niższa niż minimalna emerytura powszechna.

Nauczyciele którzy spełnią powyższe warunki, będą mogli przejść na emeryturę wcześniejszą w zależności od daty urodzenia:
 urodzeni przed dniem 1 września 1966 r. – od 1 września 2024 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r. – od1 września 2025 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r. – od 1 września 2026 r.

Jeśli zatem spełni Pan określone przepisami warunki, to będzie Pan mógł przejść na wcześniejszą emeryturę.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy warunki są spełnione i czy przysługuje prawo do danego świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.

Anna Sobańska-Waćko
26 lutego 2024 12:10