1 września 2024, zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, mogę przejść na emeryturę. Kiedy będzie dostępny kalkulator emerytalny w ZUS-ie?

Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian, jakie wynikają z ich wejścia w życie. Zakład przygotowuje się do realizacji nowych przepisów, takie przygotowania wymagają czasu.
Na obecną chwilę nie posiadamy informacji o kalkulatorze emerytalnym dla wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Jeśli taka funkcjonalność się pojawi, to z pewnością ZUS będzie o tym informował. Zachęcam zatem do śledzenia strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl, gdzie w zakładce aktualności publikowane są wszystkie nowości, zmiany, ważne informacje.

Anna Sobańska-Waćko
16 lutego 2024 10:55