Dzień dobry. Czy sporadyczne korepetycje udzielane przez nauczyciela pobierającego NŚK mogą być rozliczane jako działalność wykonywana osobiście i czy należy to zgłosić do ZUS? Dziękuję.

Świadczeniobiorca powinien powiadomić ZUS o przychodach, które mają wpływ na zawieszalność świadczeń, a więc o tych, które podlegają oskładkowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.
Aktywności które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych to m.in. działalność gospodarcza, umowa o pracę, umowa zlecenie.
Działalność wykonywana osobiście to pojęcie związane z prawem podatkowym. Katalog rodzajów działalności, jakie można uznać za działalność wykonywaną osobiście jest opisany w art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie związane z rozstrzyganiem, czy daną działalność można zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście należą do organów podatkowych. Zatem to do organu podatkowego powinna się Pani zwrócić z zapytaniem, czy udzielanie korepetycji kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście.
W świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych istotna jest forma, w jakiej wykonywana jest działalność. Jeśli będzie to np. umowa zlecenie, czy pozarolnicza działalność gospodarcza, to będzie podlegała ubezpieczeniom. A jeśli będzie to działalność nierejestrowana, to nie będzie stanowiła tytułu do ubezpieczeń.

Wyjaśnienia dotyczące działalności nierejestrowanej otrzymała Pani w odpowiedziach udzielonych na pytania przekazane 02.01.2023, 14.03.2023, 07.08.2023.

Zachęcam Panią do kontaktu z najbliższą jednostką ZUS – na salach obsługi klientów dostępni są doradcy płatników, którzy udzielą Pani informacji na temat zasad podlegania ubezpieczeniom i rozwieją wątpliwości.

Anna Sobańska-Waćko
13 lutego 2024 12:50