Dzień dobry.
Osoba przebywa na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym. Nie pracuje nigdzie. Od czasu do czasu wykonuje działalność dla sądu i innych organów państwowych i wystawia Rachunek za działalność wykonywaną osobiście. Wtedy wszystkie składki pobiera dany organ. Są to zlecenia nieregularne, raz kilka w miesiącu, potem dwa miesiące przerwy.
Pytanie: czy takie zlecenia trzeba zgłaszać do ZUS formularzem EROP? Bo tutaj jest problem. PIT dany organ wystawi do końca lutego, a jednocześnie do końca lutego ZUS wymaga rozliczenia za dodatkowe zarobki za ubiegły rok. I wtedy nie można się rozliczyć, bo PIT może przyjść w ostatnim dniu lutego. Tych skłądek nie widac na koncie PUE. W stacjonarmym ZUS osoba nie uzyskała informacji, sprawa dzialanosci wykonywanej osobiscie wydaje się bardzo trudna. Z góry dziękuję za Pani interpretację.

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Osoba wykonująca tego rodzaju czynności nie powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń i w związku z tym nie będą widoczne składki z tego tytułu na PUE – nie powstaje bowiem obowiązek zgłoszenia do jakichkolwiek ubezpieczeń.

W związku z tym, że działalność taka nie jest tytułem do ubezpieczeń, to osiągany z niej przychód nie wpływa na zawieszalność świadczeń. Nie ma zatem potrzeby zgłaszania tego rodzaju aktywności w formularzu EROP.

Zachęcam Panią do kontaktu z jednostką ZUS, w której doradcy płatnika służą pomocą i mogą udzielić informacji na temat zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu różnych form aktywności zarobkowej.

Anna Sobańska-Waćko
9 lutego 2024 13:14