Dzień dobry .W latach 90 pobierałam zasiłek z tytułu udokumentowania niezdolności do pracy. Czy to będzie mi się liczyć do emerytury . 2 lata pobierałam...

Zadane pytanie zawiera zbyt mało informacji, aby udzielić konkretnej odpowiedzi. Czy chodzi o prawo do emerytury, czy o jej wysokość? Czy może chodzi o staż gwarantujący emeryturę w wysokości emerytury minimalnej? O jaką emeryturę chodzi: czy o powszechną, czy o wcześniejszą? Czy okres, którego dotyczy pytanie to okres niezdolności do pracy, czy może urlop dla poratowania zdrowia?
Proszę zatem o doprecyzowanie pytania, uzupełnienie go o istotne informacje, które pozwolą na zawężenie tematu.
Zachęcam także do kontaktu z ZUS, np. do skorzystania z usług doradców emerytalnych dostępnych w każdej placówce ZUS. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
9 lutego 2024 13:09