Dzień dobry moje pytanie brzmi: Czy będąc na NŚK muszę zgłosić do ZUS fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej? Jeśli tak to w jakiej formie i kiedy. Dziękuję za odpowiedź

Na zawieszalność świadczeń ma wpływ taka aktywność zarobkowa, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W takim przypadku osoba, która pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i podejmie pracę zarobkową, która może powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, powinna powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS EROP.
Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zatem przychód z takiej działalności nie powoduje zmniejszania czy zawieszania świadczeń. Świadczeniobiorca nie ma obowiązku informowania o podjęciu takiej działalności.
Jeśli jednak przychody osiągane z prowadzonej działalności przekroczą dozwolone limity, określone dla działalności nierejestrowanej, to zmieni się status takiej aktywności zarobkowej. W takiej sytuacji trzeba będzie dopełnić obowiązku poinformowania ZUS o przychodach, ponieważ mogą one mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie pobieranego świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
31 stycznia 2024 10:54