Obecnie pobieram NŚK, nie pracuję jestem, członkiem OFE, 13 czerwca 2024 r kończę 60 lat.Czy wniosek o emeryturę złożyć w czerwcu , czy w lipcu po waloryzacji.W tym drugim przypadku świadomie rezygnując z otrzymania świadczenia miedzy 13 a 30 czerwca. Czy w moim przypadku waloryzacja dokonywana w czerwcu wpłynie na wysokość emerytury.Czy środki zgromadzone w OFE wpłyną na wysokość pobieranego świadczenia ?

W przypadku występowania o emeryturę po nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, wysokość emerytury będzie wyliczona na nowo, z uwzględnieniem wszystkich parametrów obowiązujących na dany dzień. Do obliczenia emerytury uwzględnimy wszystkie aktualne waloryzacje składek i kapitału początkowego, podstawę obliczenia emerytury podzielimy przez aktualnie obowiązujące średnie dalsze trwanie życia.
Kobiecie, która ukończy powszechny wiek emerytalny przysługuje emerytura powszechna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)- tzw. I filar. Dodatkowo, jeśli kobieta była członkiem OFE, to z tego tytułu przysługuje jej emerytura kapitałowa. Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie z tzw. II filaru, wypłacana równolegle z emeryturą powszechną. Przysługuje ona kobiecie, która:
- należy do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
- ukończyła 60 lat, będzie mieć ustalone prawo do powszechnej emerytury,
- będzie mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego przysługuje emerytura powszechna.
Zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, dostępnych w każdej jednostce ZUS. Doradca wyjaśni zasady obliczania wysokości emerytury, odpowie na Pani pytania i wątpliwości. Przy pomocy kalkulatora emerytalnego doradca wyliczy także prognozowaną wysokość emerytury, dla różnych wariantów – np. przy złożeniu wniosku w czerwcu, czy lipcu.
Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna, bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.

Anna Sobańska-Waćko
31 stycznia 2024 10:52