Dzień dobry. Jestem nauczycielem z 40 letnim stażem pracy i nadal pracuję. W 2023 roku nabyłam prawo do emerytury powszechnej z rekompensatą. Proszę o wytłumaczenie zmian jakie wejdą w życie od 1 września 2024 roku. Czy jeśli odejdę na emeryturę po tej dacie to stracę rekompensatę czy nadal będzie mi ona przysługiwała? Moje pytanie wynika że sprzecznych informacji jakie otrzymuję. Nie chciałabym stracić rekompensaty i rozważam odejście na emeryture przed 1 września 2024 roku. Z drugiej strony mam możliwość przepracowania jeszcze roku i stąd moje pytanie. Dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia

Tak jak już wyjaśniałam we wcześniejszej odpowiedzi, ustawa, która wprowadziła od 1 września 2024 r. wcześniejsze emerytury nauczycielskie spowodowała pewne problemy interpretacyjne dot. rekompensaty. Problemy te zostały jednak rozwiązane ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r.

Ustawa ta wprowadziła m.in. doprecyzowane pojęcia rekompensaty. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 5 w art. 2 ustawy o emeryturach pomostowych, rekompensata stanowi odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie mają ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie zaś z nowym brzmieniem art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych, rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
- przed dniem 1 stycznia 2009r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat oraz
- nie ma ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury na podstawie przepisów ustawy emerytalnej lub przepisów odrębnych.

Powyższe zmiany potwierdzają dotychczasową praktykę i wykładnię stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Data 1 września 2024 nic w tym zakresie nie zmienia.

Anna Sobańska-Waćko
31 stycznia 2024 10:50