Dzień dobry. Wczoraj otrzymałam z ZUS decyzję odmowną o przyznaniu NSK z uwagi na to, że rozwiązując stosunek pracy nie miałam ukończonego wieku 55 lat. Okres składkowy i nieskładkowy mam prawie 35 lat, lata "przy tablicy"prawie 28. Kilka razy pytam na tej stronie o aspekt spełnienia warunku wieku, otrzymywałam odpowiedź że kolejność rozwiązania stosunku pracy i osiągnięcia wymaganego wieku nie ma znaczenia. Pytałam przed złożeniem wypowiedzenia, po złożeniu wypowiedzenia też zapytałam, mając na uwadze, że mogę je cofnąć. Pytałam też jak już okres wypowiedzenia upłynął. Zarówno przez ekspertkę na tej stronie jak i Panią z COT ZUS zostałam utwierdzona, że mogę oczekiwać na spełnienie warunku wieku po rozwiązaniu stosunku pracy. Przykłady z broszury na stronie ZUS również mnie w tym utwierdziły. Moja sytuacja obecnie jest tragiczna. Po tym czego się dowiedziałam wnioskuję, że odwołanie do Sadu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie zmieni decyzji ZUS. Co mam teraz zrobić żebym mogła otrzymać NSK?

W każdej sprawie, która została rozstrzygnięta decyzją, do czasu jej uprawomocnienia ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia do Sądu odwołania od decyzji. W przypadku wniesienia takiego odwołania sprawa podlega kontroli sądowej. Postępowania przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych są bezpłatne, a prawomocne wyroki Sądu są dla Zakładu wiążące. Pouczenie o przysługującym prawie do wniesienia odwołania, a także o terminach i zasadach obowiązujących w tym zakresie jest integralnym elementem decyzji.
Podążając za uzasadnieniem, jakie wskazał oddział ZUS w decyzji odmownej w Pani sprawie, wydaje się, że rozwiązaniem sytuacji mogłoby być podjęcie zatrudnienia w charakterze nauczyciela, a następnie rozwiązanie stosunku pracy na Pani wniosek.

Anna Sobańska-Waćko
25 stycznia 2024 14:36