Dzień dobry. Do grudnia pobierałam nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Obecnie dostałam decyzję o przyznaniu mi emerytury, która jest niższa od tego świadczenia. W decyzji zauważyłam, że zmniejszyła się kwotą składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji. Czy pobieranie świadczenia mogło na to wpłynąć? Nikt z moich kolegów nie znalazł się w takiej sytuacji. Proszę o wyjaśnienie.

Proponuję zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do jednostki ZUS, która załatwia Pani sprawę. Aby odpowiedzieć na Pani pytanie konieczna jest analiza konkretnych okoliczności danej indywidualnej sprawy.

Anna Sobańska-Waćko
25 stycznia 2024 14:35