Dzień dobry,
Od 1990 roku pracuję nieprzerwanie jako nauczyciel. Z dniem 30 czerwca 2024 roku chciałabym rozwiązać umowę o pracę w szkole. Dnia 1 września 2024 roku nie będę jednak spełniać warunku wieku, ażeby móc przejść na wcześniejszą emeryturę (jestem z rocznika 1971). Nie zamierzam podejmować żadnej pracy. Czy 1 września 2026 roku będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli?

Przepisy wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
2) mają okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
3) nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie dotychczasowych przepisów,
- a wysokość emerytury nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.
Na emeryturę, o której mowa powyżej, mogą przejść, począwszy od dnia:
1) 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.,
2) 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.,
3) 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy osoba ubezpieczona nabywa prawo do świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.
W razie wątpliwości zachęcam Panią do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – informacja o dostępnych formach kontaktu dostępna jest na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
25 stycznia 2024 14:34