30 stycznia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę i tego dnia zostanie wydane świadectwo pracy. Czy należy je niezwłocznie dostarczyć do ZUS 30 stycznia, czy można zanieść je np. 31 stycznia

W zależności od konkretnych okoliczności danej indywidualnej sprawy data złożenia świadectwa pracy może mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia, czy na jego wypłatę.
Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie zależy od wielu informacji, które nie są zawarte w pytaniu. Dlatego proponuję, aby świadectwo pracy dostarczyć do ZUS najszybciej, jak to jest możliwe.
Jeśli zatem zostanie ono wydane 30 stycznia, to najlepiej w tym samym dniu dostarczyć je do ZUS.

Anna Sobańska-Waćko
24 stycznia 2024 14:29