Dlaczego nie ma dostępnego na stronie ZUS kalkulatora dla nauczycieli w celu obliczenia wcześniejszej emerytury na nowych zasadach obowiązujących od 01.09.2024r. ?

Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian, jakie wynikają z ich wejścia w życie. Zakład przygotowuje się do realizacji nowych przepisów, takie przygotowania wymagają czasu.

Anna Sobańska-Waćko
24 stycznia 2024 14:26