Dlaczego dostępny kalkulator nauczycielskiego świadczenia przedemerytalnego ZUS nie uwzględnia rocznika 1965 , chociaż ten rocznik ma prawo do świadczenia?

Kalkulator służący do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oblicza prognozowaną wysokość świadczenia na przyszły rok i kolejne lata – do roku, w którym ubezpieczony kończy powszechny wiek emerytalny.
Kobieta urodzona w 1965 roku kończy w przyszłym roku powszechny wiek emerytalny (60 lat), zatem w tym przypadku nie ma już możliwości obliczenia prognozowanej wysokości NSK na dostępnym kalkulatorze.

Anna Sobańska-Waćko
24 stycznia 2024 14:25