Dzień dobry jest możliwość zmiana dnia wypłaty renty bo 3 osoby z mojej rodziny w domu mają 20 każdego miesiąca a chcielibyśmy żeby 1 była np 10 dnia każdego miesiąca

Świadczeniobiorca może wystąpić do ZUS o zmianę terminu płatności. We wniosku należy wskazać
konkretne argumenty. ZUS rozpatrzy wniosek i poinformuje świadczeniobiorcę o rozstrzygnięciu.

Anna Sobańska-Waćko
17 stycznia 2024 15:07