Dzień dobry, czy roczny urlop dla poratowania zdrowia zostanie mi zaliczony do emerytury jako składkowy czy nieskładkowy. Obecnie mam 37 lat pracy nauczycielskiej. Dziękuje z góry za odpowiedź.

W przypadku emerytury powszechnej jedynym warunkiem uzyskania prawa do tego świadczenia jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokość powszechnej emerytury jest ustalana na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek emerytalnych, zapisanych na koncie ubezpieczonego.
Czas urlopu dla poratowania zdrowia zalicza się do okresów składkowych, jest tytułem do ubezpieczeń, wynagrodzenie pobierane za ten czas podlega oskładkowaniu. Zatem składki emerytalne, naliczone od wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia są zapisywane na koncie ubezpieczonego i uwzględniane w obliczeniu wysokości emerytury.

Anna Sobańska-Waćko
17 stycznia 2024 14:49