Dzień dobry’
Moje pytanie dotyczy ,jestem na nauczycielskim swiadczeniu kompensacyjnym i pracuję.02.02.2024r nabywam prawo do emerytury czy muszę rozwiązać umowę o pracę? aby otrzymać emeryturę.

Emeryturę (także po nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym) przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy dana osoba ukończyła powszechny wiek emerytalny, złożyła wniosek o emeryturę i nadal pracuje, ZUS ustala prawo do emerytury, oblicza jej wysokość i zwiesza ją do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedstawienia świadectwa pracy. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy. Z chwilą dostarczenia świadectwa pracy (wraz z wnioskiem o podjęcie wypłaty) emerytura zostanie obliczona na nowo.

Anna Sobańska-Waćko
15 stycznia 2024 14:56