Dzien dobry
Proszę o informację jakiej waloryzacji podlega emerytura zawieszona (grudzien 2022) ze względu na kontynuację pracy, jesli w 2024 zlozę wniosek o jej wyplatę i świadectwo pracy. Biorę pod uwagę 2 terminy zakończenia pracy: luty lub sierpień 2024. W 2024 r. ukończę 66 lat.
Dziękuję

W przypadku, gdy dana osoba ukończyła powszechny wiek emerytalny, złożyła wniosek o emeryturę i nadal pracuje, ZUS ustala prawo do emerytury, oblicza jej wysokość i zwiesza ją do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedstawienia świadectwa pracy. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy. Z chwilą dostarczenia świadectwa pracy (wraz z wnioskiem o podjęcie wypłaty) emerytura zostanie obliczona na nowo.
W tym obliczeniu zostaną uwzględnione wszystkie składki, zapisane na Pani koncie, także te, które wpłynęły po dacie przyznania prawa do emerytury. Składki i kapitał początkowy zostaną zwaloryzowane z zastosowaniem poszczególnych wskaźników waloryzacji składek, ogłoszonych przed datą złożenia wniosku o podjęcie wypłaty. Suma tych zwaloryzowanych wszystkich składek i kapitału początkowego zostanie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, jaki został ukończony na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.
Waloryzacja świadczeń przeprowadzana w marcu obejmuje wszystkie pobierane świadczenia, które zostały przyznane do końca lutego roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Emerytura zawieszona ze względu na kontynuację zatrudnienia nie jest pobierana, nie podlega więc marcowej waloryzacji świadczeń. Jest ona obliczana na nowo, tak jak wskazałam powyżej – czyli waloryzowane są składki i kapitał początkowy, zapisane na koncie ubezpieczonego.
Jeśli zatem złoży Pani wniosek o podjęcie wypłaty wraz z świadectwem pracy w lutym 2024 r., emerytura zostanie obliczona na nowo, z uwzględnieniem następujących waloryzacji składek:
- wszystkie składki emerytalne oraz kapitał początkowy, zapisane na Pani koncie na dzień 31.01.2022 r., powiększone o kwoty uzyskane z tytułu wcześniejszych waloryzacji rocznych, zostaną zwaloryzowane waloryzacją roczną za 2022 rok,
- składki, które zostały zapisane na koncie w okresie po 31.01.2022 r. (czyli te, które nie podlegały waloryzacji rocznej), zostaną poddane waloryzacjom kwartalnym, za I, II, III, kw. 2023 r.
Tak obliczona emerytura zostanie wypłacona za luty 2024 r., a w marcu zostanie zwaloryzowana wg obowiązującego wówczas wskaźnika waloryzacji świadczeń.
Jeśli natomiast wniosek o podjęcie wypłaty wraz z świadectwem pracy złoży Pani w sierpniu 2024 r., to emerytura zostanie obliczona uwzględnieniem następujących waloryzacji składek:
- wszystkie składki emerytalne oraz kapitał początkowy, zapisane na Pani koncie na dzień 31.01.2023 r., powiększone o kwoty uzyskane z tytułu wcześniejszych waloryzacji rocznych zostaną zwaloryzowane waloryzacją roczną za 2023 rok,
- następnie zwaloryzowane w ten sposób składki i kapitał zostaną poddane waloryzacji kwartalnej za I kw. 2024 r. (nie podlegają waloryzacjom kwartalnym za I, II, III, IV kw. 2023 r. ponieważ za ten rok zostały już zwaloryzowane waloryzacją roczną),
- a składki, które zostały zapisane na koncie w okresie po 31.01.2023 r. (czyli te, które nie podlegały waloryzacji rocznej), zostaną poddane waloryzacjom kwartalnym, za I, II, III, IV kw. 2023 r. oraz za I kw. 2024 r.
Tak obliczona emerytura będzie wypłacana w tej wysokości do czasu kolejnej waloryzacji świadczeń.
Czym innym jest zatem waloryzacja świadczeń – dotyczy ona pobieranych świadczeń, a czym innym waloryzacja składek – której podlegają zapisane na koncie ubezpieczonego składki i kapitał początkowy, biorące udział w obliczeniu wysokości emerytury. Składki podlegają waloryzacji rocznej (w czerwcu) a także waloryzacjom kwartalnym – które są uruchamiane przy obliczaniu wysokości emerytury.
Informacje na temat zasad waloryzacji składek są dostępne na stronie internetowej: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/waloryzacja-skladki-i-kapitalu-poczatkowego.
Zachęcam Panią do kontaktu z naszymi doradcami emerytalnymi, którzy są dostępni w każdej jednostce ZUS. Doradca wyjaśni Pani wątpliwości. Z doradcą emerytalnym można także porozmawiać podczas e-wizyty – czyli wideorozmowy. E-wizyta to wygodna i bezpieczna forma kontaktu z ZUS za pośrednictwem internetu. Więcej o e-wizytach w ZUS tutaj: https://www.zus.pl/e-wizyta.

Anna Sobańska-Waćko
15 stycznia 2024 14:53