Dzień dobry. Mam pytanie tata ma lat 63 do 1997 roku pracował w kopalni ma 17 lat pracy w szkodliwych warunkach łącznie okolo 40 lat pracy. W życie od 1 stycznia są zmiany w pomostowych emeryturach wcześniej z powodu że po 2008 nie miał ani jednego dnia w szkodliwych warunkach nie otrzymał emerytury pomostowej teraz po zmianie cytuje Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach czy w takim razie przysługuje tacie emerytura pomostowa. Bardzo proszę o informację z góry dziękuję.

Zadała Pani pytanie poprzez formularz kontaktowy "Pytanie do ZUS" umieszczony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS. Ten serwis to rodzaj poradnika, ma charakter edukacyjny, popularyzujący wiedzę o świadczeniach dla nauczycieli, jakie obsługuje ZUS.

W sprawach dotyczących innych świadczeń niż dla nauczycieli powinna się Pani zwrócić bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.
Jeśli chce Pan zadać pytanie drogą mailową, to należy w tym celu skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), lub z formularza dostępnego na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/o-zus/kontakt/zadaj-pytanie-zus.

Anna Sobańska-Waćko
15 stycznia 2024 14:52