Dzień dobry. W styczniu przechodzę z NŚK na emeryturę powszechną. Złożyłam już w placówce odpowiednie dokumenty. Chciałam jednocześnie złożyć wniosek ZUS-UWU – Wskazanie /zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. Powiedziano mi, że takowy wniosek mogę złożyć dopiero wówczas, gdy zostanie mi przyznana emerytura. Proszę o wyjaśnienie, kiedy i jak taki wniosek złożyć. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Wniosek – ZUS-UWU (Wskazanie /zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego) to sformalizowany wniosek ZUS, który składa ubezpieczony który nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Jeśli osoba ubezpieczona ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, to wniosek o wskazanie /zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego należy złożyć we właściwym OFE, nie w ZUS. OFE posiadają własne sformalizowane wnioski.
Z chwilą uzyskania prawa do emerytury rachunek w OFE zostaje zamknięty – świadczeniobiorca nie jest już członkiem OFE. W takiej sytuacji wniosek ZUS -UWU składa się w ZUS.

Pani prawdopodobnie jest członkiem OFE, dlatego została Pani poinformowana, że wniosek należy złożyć w ZUS po uzyskaniu prawa do emerytury. Jeżeli chce Pani złożyć taką dyspozycję teraz, jeszcze przed uzyskaniem prawa do emerytury, będąc jeszcze członkiem OFE – to powinna Pani złożyć wniosek w właściwym OFE.

Po osiągnięciu przez Panią wieku 60 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych Pani rachunek w OFE zostanie zamknięty, nie będzie już Pani członkiem OFE, a więc wówczas będzie możliwe złożenie wniosku ZUS-UWU do ZUS. Wniosek można złożyć osobiście w ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego, a także można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W razie pytań i wątpliwości proponuję skontaktować się z właściwą jednostką ZUS, która załatwia Pani sprawę.

Anna Sobańska-Waćko
15 stycznia 2024 14:52