Witam serdecznie urodziłam się 10.09.1970 jestem nauczycielką pracującą w zawodzie od 1989 roku czy mam możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury.

Przepisy wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wejdą w życie od 1 września 2024 r.
Z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy:
1. Rozpoczęli przez 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
2. Udowodnią co najmniej 30 lat okresów składkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,
3. Rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy.
Nauczyciele którzy spełnią powyższe warunki, będą mogli przejść na emeryturę wcześniejszą w zależności od daty urodzenia:
 urodzeni przed dniem 1 września 1966 r. – od 1 września 2024 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r. – od1 września 2025 r.
 urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r. – od 1 września 2026 r.
Jeśli zatem spełni Pani określone przepisami warunki, to będzie Pani mogła przejść na wcześniejszą emeryturę od 1 września 2026 roku.
Jednoznaczne stwierdzenie, czy osoba ubezpieczona nabywa prawo do świadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie analizy wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów.

Anna Sobańska-Waćko
12 stycznia 2024 14:12