Mąż mój ur.6-12-1956r.zapisał się do oferty i jakiś czas potem przeszedł na rentę. Czy w czasie renty były pobierane składki na w/w fundusz ?

Składka do OFE to część składki emerytalnej, naliczanej od wynagrodzeń.
Renta nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, w związku z tym podczas pobierania renty nie jest odprowadzana składka do OFE. Jednak jeśli osoba pobierająca rentę równocześnie pracowała, to wówczas wynagrodzenie z tytułu pracy jest oskładkowane i składki są odprowadzane do OFE.

Anna Sobańska-Waćko
12 stycznia 2024 14:10