Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych – zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Dzieci i młodzież z autyzmem mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych – zaczynając od przedszkola. Niezależnie od tego do jakiej placówki uczęszczają w świetle ustawy o systemie oświaty należą do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zatem mają prawo do zgodnej z ich potrzebami rozwojowymi organizacji edukacji; korzystania z dostosowanej do ich możliwości psychofizycznych – treści i metod nauczania oraz wychowania; do opieki psychologicznej; usprawniania zaburzonych funkcji i korzystania z różnych form wyrównywania szans edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych.

Program kursu kwalifikacyjnego obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem, współpracę z ich rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z tą niepełnosprawnością.

Absolwenci kursu będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

  • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć,
  • dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz specjaliści pracujący we wiodących placówkach w Polsce.

Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Rekrutacja zakończona.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 września 2014
Zmieniono 2 lutego 2015
Zarchiwizowano 2 lutego 2015
Wróć

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

8 866 413
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
1 653 wczoraj,
1 834 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 9 gości