Kod szkolenia:
19WW
Adresaci:
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Tematyka:
  • zależności przyczynowo-skutkowe występujące w środowisku przyrodniczym,
  • myślenie krytyczne,
  • edukacja klimatyczna.
Cel:
  • poznanie i analiza związków przyczynowo-skutkowych występujących w środowisku przyrodniczym w oparciu o karty edukacyjne "Mozaika klimatyczna",
  • przewidywanie konsekwencji środowiskowych różnych działań (np. deforestacja, zjawiska wulkaniczne, niska emisja itp.),
  • przedstawienie scenariusza zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem kart "Mozaika klimatyczna".
Termin:
5 lipca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadząca:
Izabela Tarnawa
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.